1 λεπτά ανάγνωσης
Ανανέωση-Αντικατάσταση διπλώματος αυτοκινήτου. Όλη η διαδικασία

ΕΙΣΟΔΟΣ


ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


ΕΠΙΛΕΓΕ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ