2 λεπτά ανάγνωσης
02/04/2020 UPDATE.Αίτηση Κλειδαρίθμου στο taxis και οδηγίες Σύνδεσης

Αναλυτική η διαδικασία εγγραφής για παραλαβή κλειδαρίθμου από την Εφορία και δημιουργίας κωδικών στο taxis

 • Εισερχόμαστε στην ιστοσελίδα του taxis πατώντας εδώ
 • Επιλέγουμε πάνω αριστερά το μπλε ανθρωπάκι (ΕΓΓΡΑΦΗ) και επιλέγουμε Αρχική Εγγραφή (Φυσικό πρόσωπο, Νομικό πρόσωπο)
 • Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που μας ζητάει και αναλυτικά έχουμε
  -username (Πατάμε το εικονίδιο λάμπα για να μας προτείνει το σύστημα αυτόματα το username)
  -password (Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό χαρακτήρα, 1 κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, 1 πεζό αλφαβητικό χαρακτήρα και 1 ειδικό χαρακτήρα. Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού.)
  -Στοιχεία όπως επώνυμο όνομα πρέπει να είναι όπως στην ταυτότητά σας
  -e-mail (Απαραίτητο για την επιβεβαίωση εγγραφής)ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην είναι e-mail με διαφορετικό όνομα από το δικό σας.π.χ. λογιστικού γραφείου που δεν αποδεικνύεται ότι είστε ο ίδιος
 • Πατάμε Υποβολή

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτυπώνουμε ή σημειώνουμε κάπου το username και το password μας γιατί είναι προσωρινό και θα πρέπει να τον αλλάξουμε μετά την παραλαβή του Κλειδαρίθμου
 • Μεταβαίνουμε σε οποιαδήποτε εφορία με την ταυτότητά μας στο τμήμα μητρώου και παραλαμβάνουμε τον κλειδάριθμο
 • Στην συνέχεια εισερχόμαστε πάλι στην ιστοσελίδα gsis.gr επιλέγουμε το μπλε εικονίδιο και πατάμε Ενεργοποίηση Λογαριασμού
 • Συμπληρώνουμε username και password που επιλέξαμε πριν στην αίτηση
 • Συμπληρώνουμε τον Κλειδάριθμο που παραλάβαμε από την Εφορία (Με τις παύλες όπως αναγράφεται στο έντυπο της εφορίας
 • Συμπληρώνουμε και τους ειδικούς χαρακτήρες για την ασφάλεια και επιλέγουμε επόμενο
 • Μας προχωράει στην επόμενη σελίδα για να εισάγουμε τον νέο κωδικό με τις ίδιες προδιαγραφές όπως πριν.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ:Με τα νέα μέτρα θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση στο e-mail στην πρώτη εγγραφή, που θα σας έρθει από την ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσετε την διαδικασία (ελέγχουμε και τα spam μας)