1 λεπτά ανάγνωσης

Για να αλλάξετε ηλεκτρονικά το όνομα του Λογαριασμού της ΔΕΗ ακολουθήστε τις Οδηγίες παρακάτω

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η σύμβαση και θα κάνετε επισκόπηση και υποβολή