1 λεπτά ανάγνωσης
Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ.Όλη η διαδικασία ηλεκτρονικά

Για να αλλάξετε ηλεκτρονικά το όνομα του Λογαριασμού της ΔΕΗ ακολουθήστε τις Οδηγίες παρακάτω

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η σύμβαση και θα κάνετε επισκόπηση και υποβολή