5 λεπτά ανάγνωσης
Άδεια άνευ αποδοχών. Χρήσιμες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ψάχνω τη νομοθεσία για την άδεια άνευ αποδοχών. Που θα τη βρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην εργατική νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις για την άδεια άνευ αποδοχών. Για το θέμα αυτρό απαιτείται συνενόηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την άδεια αυτή τη ζητάει ο εργαζόμενος και εγκρίνεται ή όχι από τον εργοδότη. Καλό θα είναι, η αίτηση να γίνεται εγγράφως, προκειμένου να αποδεικνύεται η νομιμότητα της ενέργειας κατά τον έλεγχο των ελεγκτικών οργάνων, αλλά και προκειμένου να δικαιολογείται η απουσία του εργαζόμενου και να προστατεύεται από τυχόν κακόβουλη ενέργεια του εργοδότη, ο οποίος μπορεί να ισχυρισθεί αδικαιολόγητη απουσία και οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να απουσιάζει ο εργαζόμενος με άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πουθενά δεν προβλέπεται αυτό. Είναι θέμα συμφωνίας εργαζόμενου – εργοδότη και ο μεν εργαζόμενος μετά τη λήξη της πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του ο δε εργοδότης να αποδεχτεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ασφαλίζεται ο εργαζόμενος κατά το διάστημα που θα απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο εργαζόμενος αφού δεν παρέχει εργασία, ούτε αμείβεται, ούτε ασφαλίζεται. Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής των ασφαλιστικών εισφορών ο εργοδότης, αν και δεν προβλέπεται αυτό, καλό θα είναι να ενημερώνει τον ΕΦΚΑ πριν την έναρξη της άδειας άνευ αποδοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργοδότης να με θέσει εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να θέσει μονομερώς τον εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών. Αυτή πρέπει να ζητηθεί από τον εργαζόμενο και την λαμβάνει μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετράει ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για τον υπολογισμό των εργασιακών δικαιωμάτων μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την άδεια άνευ αποδοχών επέρχεται αναστολή και όχι διακοπή της εργασιακής σχέσης. Έχει κριθεί ότι ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του εργαζόμενου, όχι όμως και για τον υπολογισμό των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν πάρει ο εργαζόμενος άδεια άνευ αποδοχών δικαιούται και την κανονική του άδεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η θέση του υπουργείου εργασίας είναι ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί, ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οφείλεται στον εργαζόμενο και η κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, εκτός αν πρόκειται περί απολύτως δικαιολογημένης απουσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος που έτυχε της άδειας αυτής άνευ αποδοχών είναι δυνατόν, να έχει αναλώσει περισσότερες πνευματικές ή σωματικές δυνάμεις (όπως στην άδεια άνευ αποδοχών για μετεκπαίδευση), δικαιούται τόσο την κανονική άδεια με αποδοχές βάσει του Ν.1346/1983, όσο και το επίδομα άδειας βάσει του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν.4504/1966. Επίσης έχει την άποψη ότι η άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να χορηγείται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας ή να συμφωνείται η τύχη της κανονικής άδειας κατά τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει ο εργαζόμενος άδεια άνευ αποδοχών αν δεν έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά στη νομοθεσία ή τη νομολογία. Η λήψη της κανονικής άδειας πριν ή μετά την άδεια χωρίς αποδοχές, είναι θέμα συμφωνίας εργαζόμενου & εργοδότη. Υπενθυμίζουμε όμως ότι η κανονική άδεια πρέπει να χορηγείται εντός του έτους και δεν μεταφέρεται στο επόμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί να γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών, δεν απαγορεύεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών να εργαστεί σε άλλο εργοδότη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορεί, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία με τον εργοδότη του.

ΠΗΓΗ: ergasiaka-gr.net