2 λεπτά ανάγνωσης
Ηλεκτρονική έκδοση δελτίου ανεργίας

Βήμα-Βήμα  η έκδοση δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικά

  • Το πρώτο βήμα είναι να εγγραφούμε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
    Σε προηγούμενο άρθρο έχουμε αναρτήσει όλη την διαδικασία.Για να την δείτε πατήστε εδώ
  • Μόλις ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας εισερχόμαστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ
  • Κάνουμε είσοδο χρήστη στο σύστημα με τους κωδικούς μας ονομασία χρήστη/συνθηματικό και πατάμε είσοδο
  • Επιλέγουμε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες και έπειτα Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
  • Επιλέγουμε τον λόγο λήξης εργασιακής σχέσης ΝΑΙ ή ΟΧΙ και πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ
  • Επιλέγουμε τον τρόπο και ημερομηνία λήξης εργασιακής σχέσης (Οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης) και πατάμε ΕΠΟΜΕΝΟ
  • Επιλέγουμε την ειδικότητα μας, το επίπεδο εκπαίδευση μας και αν ανήκουμε σε κάποια ειδική  κοινωνική ομάδα (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  • Επιλέγουμε τα κουτάκια ότι συναινούμε στην υπεύθυνη δήλωση και στο έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων και πατάμε ΥΠΟΒΟΛΗ

Έτοιμο το Αποτέλεσμα