1 λεπτά ανάγνωσης
Αλλαγή κωδικών ΙΚΑ εργοδότη.Όλη η διαδικασία

ΕΙΣΟΔΟΣΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ EMAIL ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟ EMAIL
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ