1 λεπτά ανάγνωσης
Αλλαγή Διαβατηρίου στην εφορία.Όλη η διαδικασία

Κατά την έκδοση νέου Διαβατηρίου Αλλοδαπού πολίτη θα πρέπει να επισκεφτεί την εφορία όπου ανήκει και να κάνει μεταβολή μητρώου

Απαραίτητα έγγραφα


  1. ΝΕΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
  2. ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΑΝ ΠΑΡΕΒΡΕΘΕΙ ΤΡΙΤΟΣ)
  4. Μ1 ΕΝΤΥΠΟ

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά μέσω αιτημάτων της ΔΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση άμεσα στην ΔΟΥ όπου ανήκετε

Πατήστε εδώ για να υποβάλλεται το αίτημα σας