1 λεπτά ανάγνωσης
11 Jan
11Jan

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.