1 λεπτά ανάγνωσης
12 Jul
12Jul

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


ΑΤΟΜΙΚΟ (+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ)-->16.000
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ-->28.000
ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
17.500
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ-->29.500
ΜΕ 2ΤΕΚΝΑ
19.000
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ-->31.000
ΜΕ 3ΤΕΚΝΑ
21.000
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ-->33.000
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
26.000
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ-->38.000

ΕΙΣΟΔΟΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ποια η περίοδος υποβολής αιτήσεων;

Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022» υποβάλλονται στο διάστημα 16 έως 21 Ιουλίου 2022.

Ειδικότερα:

Το Σάββατο 16/7 υποβάλλουν οι αιτούμενοι με ΑΦΜ λήγοντα σε 1, 2 & 3.

Tην Κυριακή 17/7 υποβάλλουν οι αιτούμενοι με ΑΦΜ λήγοντα σε 4, 5 & 6.

Από Δευτέρα 18/7 υποβάλλονται αιτήσεις ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Ποια είναι η διαδικασία πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης;

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων, ο Φορέας Υλοποίησης διαβιβάζει αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Προγράμματος στο, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, και το ποσό της διευκόλυνσης, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διανέμει, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.