2 λεπτά ανάγνωσης
15 Jun
15Jun

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να συμμετέχει μία επιχείρηση στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα πρέπει να έχει εργαζόμενο ο οποίος στις  31 Μαίου απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση

 • Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ εδώ
 • Συμπληρώνουμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στο ΙΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Στην συνέχεια επιλέγουμε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ-->ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και κάνουμε ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Επιλέγουμε το παράρτημα και το είδος αίτησης δήλωσης-->ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΦΑΣΗ και κάνουμε ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Στην φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων επιλέγουμε ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ και κάνουμε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Αυτόματα μας φέρνει στο πεδίο τους εργαζόμενους που είναι σε πλήρη απασχόληση
 • Στην συνέχεια επιλέγουμε πάνω στον εργαζόμενο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία είναι
  -ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
  -ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ
  -*ΗΜ/ΝΙΑ ΈΩ
  Σ Και επιλέγουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 • Στο πεδίο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ-ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ συμπληρώνουμε το ΑΦΜ και πατάμε έλεγχο
 • Στο πεδίο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ συμπληρώνουμε τα πεδία
  -ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ (που θέλουμε να ισχύει το΄πρόγραμμα),
  -ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104))
 • Στην συνέχεια πατάμε αποθήκευση και ΥΠΟΒΟΛΗ
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.