1 λεπτά ανάγνωσης
14 Dec
14Dec

1. Για την επανένταξή σας στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, πρέπει:

  • Να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση (βλ. παρακάτω)
  • Να καταβάλετε, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δόση Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή της δόσης Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει σε πίστωση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο) που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, αποκλειστικά με έναν από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

  • μέσω web-banking, ή
  • σε υποκατάστημα στην τράπεζά σας, μόνο αν δεν είναι δυνατή η καταβολή μέσω web-banking

2. Η επανένταξη των οφειλετών στις ρυθμίσεις γίνεται την επομένη εργάσιμη από την ημέρα παραλαβής του σχετικού αρχείου των τραπεζών από την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ.


Η ΓΔΗΛΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία του σχετικού ελέγχου στις 21 Δεκεμβρίου 2020.


Για πληρωμές, που θα γίνουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η επανένταξη θα ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021.


3. Στη συνέχεια, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, στο myTAXISnet, θα επικαιροποιηθεί η εικόνα της ρύθμισης (δόσεις, ποσά, ημερομηνίες καταβολής).


4. Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επανένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (ΑΑΔΕ, Ε. 2198/2020). Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με το εάν εντάσσεστε στις διατάξεις αυτές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη ΔΟΥ σας.


5. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις επανένταξης ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) πραγματοποιούνται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ΑΑΔΕ. 

Κατεβάστε το αρχείο με τις προυποθέσεις και όρους εδώ


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.