4 λεπτά ανάγνωσης
11 Jun
11Jun

Με ένα απλό e - mail ή χωρίς να κάνουν τίποτα θα μπορέσουν να καρπωθούν τελικά την έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση του σχετικού μέτρου. Πρόκειται για τις περίπου 160.000 επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου και τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου και τηρούν απλογραφικά βιβλία. Για την εμπρόθεσμη πληρωμή δικαιούνται το 25% του ποσού που κατέβαλαν ως πίστωση για συμψηφισμό με νέες φορολογικές οφειλές.

Με δυο εγκυκλίους που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ορίζονται όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες για να καρπωθούν οι επιχειρήσεις την έκπτωση. Ειδικότερα:

-η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάρτησε τα ποσά προς συμψηφισμό στο myTaxisNet στο "Λογαριασμό" των δικαιούχων επιχειρήσεων και ειδικότερα στην επιλογή "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση". Εκεί εμφανίζεται το ακριβές ποσό που δικαιούται κάθε επιχείρηση

-ο συμψηφισμός των παραπάνω ποσών θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών (π.χ. Μαρτίου, Απριλίου)

-ειδικά για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου, για τις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 1η Ιουνίου, για την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020,. Εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συμψηφισμού με τις οφειλές, δεν απαιτείται νέο αίτημα

-σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος συμψηφισμού από μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες μας θα προβούν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Παράδειγμα

Το  ποσό ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Έτσι χορηγείται το ευεργέτημα της πίστωσης φόρου για το ποσό των 250 ευρώ.

Εφόσον η επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει ή υποβάλλει αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ του μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και προτείνει συμψηφισμό με χρεωστικό ποσό Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Απριλίου 2020, που έχει καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 29η Μαΐου 2020, η Δ.Ο.Υ. διενεργεί τον συμψηφισμό των 250 ευρώ με το ποσό του ΦΠΑ. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα ή άλλο αίτημα συμψηφισμού με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, ο συμψηφισμός μπορεί να διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την εφορία με κάθε άλλη απαίτηση από φόρους και άλλα έσοδα του Δημοσίου, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

ΠΗΓΗ:capital.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.