1 λεπτά ανάγνωσης
02 Sep
02Sep

Για την εγγραφή προσωπικού ιατρού θα πρέπει πρώτα να έχετε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο στο Εθνικό μητρώο επικοινωνιών

Πατήστε εδώ για να δείτε την διαδικασία


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.