3 λεπτά ανάγνωσης
28 Apr
28Apr

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη της δράσης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».


Η απόφαση αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθούν τα 800 ευρώ στις επιχειρήσεις δικαιούχους, οι οποίες θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι αύριο στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.


Η αποζημίωση των 800 ευρώ στις επιχειρήσεις θα δοθεί μέσω της δράσης η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τη σειρά υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που διαθέτει και της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους δικαιούχους της αποζημίωσης στην πλατφόρμα  «myBusinessSupport»:

-  ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης, μέσω του TAXISnet και του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει τις αιτήσεις και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό,

-  καταβάλλει την αποζημίωση στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ με βάση τις προβλέψεις των παρακάτω παραγράφων 6, 7, 8 και 9.


Η ΑΑΔΕ, η οποία τηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση και καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης, θα παρέχουν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

 


Τέλος σύμφωνα με την απόφαση για τις αποτυχούσες πληρωμές, (προφανώς για όσες επιχειρήσεις έχουν συμπληρώσει λάθος IBAN) η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, οι οποίοι εάν επιθυμούν, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).


ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.