1 λεπτά ανάγνωσης
01 Jun
01Jun

ΕΙΣΟΔΟΣ

Επιλέγετε το Ευρωπαικό ψηφιακό πιστοποιητικό

Και επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Κάνετε ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς taxis

Γίνεται Επισκόπηση των στοιχείων σας και επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συμπληρώνετε ΑΜΚΑ και Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.