3 λεπτά ανάγνωσης
08 Jul
08Jul

Παρακάτω ο πίνακας με όλες τις ημερομηνίες υποβολών των αιτήσεων και πληρωμών των επιδομάτων για τον Ιούλιο

Πίνακας προθεσμιών δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" & πληρωμών Ιουνίου 2020
     
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΕργοδότεςΕργαζόμενοιΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Μαΐου 2020  Έως 10/7/2020 
 Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα ΙούνιοΥποβολή δήλώσεων                   7/7/2020 - 15/7/2020Υποβολή δήλώσεων        7/7/2020 - 21/7/2020ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) KYA καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων
 Ορθές επαναλήψεις      16/7/2020 - 20/7/2020Υποβολή δήλώσεων        7/7/2020 - 21/7/2020
 Ημερομηνίες πληρωμών για τις αναστολές μηνός Ιουνίου 27-28/7/2020 
 (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε για όλο τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ είτε για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουνίου.  ΑΠΟ 7/7/2020 έως και 31/7/2020 
 Ημερομηνίες πληρωμών για τις προηγούμενες περιπτώσεις 16/7, 23/7, 30/7 & 6/8 
 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ      (Για το μήνα Ιούνιο)Δίνεται παράταση για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την Α’ ΦΑΣΗ, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης, υπό την προϋπόθεση να έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου, μέχρι 6/7/2020. (Για παράδειγμα αν δηλωθεί νέα ημερομηνία ένταξης η 17/6/2020, ενώ αρχική έχει δηλωθεί η 20/6/2020, είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η αλλαγή του χρόνου εργασίας στον Ε4 πριν την έναρξή του στις 17/6/2020)  
 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Β' φάσης (απολογιστικά) για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ                         (Για το μήνα Ιούνιο)ΑΠΟ 7/7/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/7/2020  
 Ημερομηνίες πληρωμών μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Ιούνιο16 και 17/7/2020  
 Ημερομηνίες δήλωσης ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα ΙούλιοΈως 31/7/2020  
 Ημερομηνίες ορθών επαναλήψεων δηλώσεων ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα ΙούλιοΌλο το μήνα Ιούλιο  
 Προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών έως και 31/7/2020 
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.