1 λεπτά ανάγνωσης
14 Sep
14Sep

Ειδικότερα την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όσοι είναι άνεργοι από 12 έως 24 μήνες. Επίσης θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:


- Να μην είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

- Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ 
- Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ. 
Οι μακροχρόνια άνεργοι που δεν επιδοτούνται μπορούν να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Την ενίσχυση δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που:

- έγιναν μακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή ξεπερασαν τους 12 μήνες συνεχούς ανεργίας) 
- παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι 
- δεν λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Άρα ως μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ και εν τέλει δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης, θεωρούνται όσοι/-ες έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης, λόγω ανεργίας

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.