1 λεπτά ανάγνωσης
24 Apr
24Apr

Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στην επαναλειτουργία της εστίασης είναι οι εξής:


Επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τον ΚΑΔ 56.10
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο /ΚΑΔ 56.30.10.03
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο ,χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια/ ΚΑΔ 56.30.10.06
Υπηρεσίες καφετέριας/ ΚΑΔ 56.30.10.07
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο / ΚΑΔ 56.30.10.14 

Σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν με τους προαναφερόμενους ΚΑΔ οφείλουν να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου, την βεβαίωση από το TAXIS από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο ΚΑΔ τους αποτελεί την κύρια δραστηριότητα πριν την 1/3/2020.

Παραμένουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους Κ.Α.Δ. α) 5621 (Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις β) 5630 (Υπηρεσίες ποτών) και γ) τους οκταψήφιους αυτών.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.