1 λεπτά ανάγνωσης
29 Nov
29Nov

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2023.Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών ΚυκλοφορίαςΌπως και πέρυσι, έτσι και φέτος δεν θα αποσταλούν ειδοποιητήρια, θα πρέπει να τα αναζητήσετε και να τα εκτυπώσετε από την εφαρμογή της ΑΔΑΕ MyCar .Για να μπείτε στην εφαρμογή αυτή πατήστε εδώ.(Η είσοδος στην εφαρμογή διενεργείται με την χρήση των κωδικών του TAXISnet).Προθεσμία καταβολήςΤα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα:

 • έως 31/12 του τρέχοντος έτους.
 • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πού γίνεται η πληρωμή

 • Σε τράπεζα (ή μέσω web-banking) με τον κωδικό πληρωμής RF που φαίνεται στο έντυπο των τελών κυκλοφορίας.
 • Μέσω της εφαρμογής του TaxisNet εφόσον είστε πιστοποιημένος χρήστης.
 • Σκανάροντας το QR code που βρίσκεται πάνω στο ειδοπoιητήριο από smartphone και πληρώνοντας το ποσό που αναλογεί μέσω e banking.
 • Με την έκδοση του ειδοποιητηρίου και επίσκεψη σε τράπεζα.

Πότε δεν χρειάζεται να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας;Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία στη ΔΟΥ πριν την έναρξη του νέου έτους, δηλαδή πριν την 1/01/2023.Η δήλωση ακινησίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της ίδιας πλατφόρμας MyCar, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε τη ΔΟΥ της περιοχής σας.Για να θέσετε πάλι σε κίνηση το όχημα σας εντός του 2023, θα χρειαστεί να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας του εναπομείναντος έτους ή με τον μήνα, εφόσον πρώτα δηλώσετε τους μήνες για τους οποίους θα κινηθεί το όχημα σας.Επομένως, μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή τελών κυκλοφορίας είτε για όλο τον τρέχον έτος, είτε για όσους μήνες επιθυμείτε να θέσετε σε κίνηση το όχημά σας.Πρόσθετες Υπηρεσίες:Μέσω της εφαρμογής MyCar μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας σας προκειμένου να την χρησιμοποιήσετε για:

 • μεταβίβαση οχήματος
 • εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
 • επαναταξινόμηση οχήματος

Πρόσθετες Υπηρεσίες:Μέσω της εφαρμογής MyCar μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας σας προκειμένου να την χρησιμοποιήσετε για:

 • μεταβίβαση οχήματος
 • εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
 • επαναταξινόμηση οχήματος

Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής της και χορηγείται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα για την έκδοσή της.

Πίνακας τελών κυκλοφορίας 2023

Τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και μοτοσυκλετών για το έτος 2023 διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.Για επιβατικά αυτοκίνητα, για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως στις 31/10/2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας για το 2023 πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους:

Κυβισμός σε κ.ε.Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα το έτος:

έως 2000από 2001 έως 2005από 2006 έως 31/10/2010
έως 300 κ.ε.22 €22 €22 €
από 301 κ.ε. έως 785 κ.ε.55 €55 €55 €
από 786 κ.ε. έως 1071 κ.ε.120 €120 €120 €
από 1071 κ.ε. έως 1357 κ.ε.135 €135 €135 €
από 1358 κ.ε. έως 1548 κ.ε.225 €240 €255 €
από 1549 κ.ε. έως 1738 κ.ε.250 €265 €280 €
από 1739 κ.ε. έως 1928 κ.ε.280 €300 €320 €
από 1929 κ.ε. έως 2357 κ.ε.615 €630 €690 €
από 2358 κ.ε. έως 3000 κ.ε.820 €840 €920 €
από 3001 κ.ε. έως 4000 κ.ε.1025 €1050 €1150 €
από 4001 κ.ε. και άνω1230 €1260 €1380 €


Για τα επιβατικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και έως 31/12/2020, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ/χλμ)Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ
0-90 (γρ./χλμ.)0,00 €
91-100 (γρ./χλμ.)0,90 €
101-120 (γρ./χλμ.)0,98 €
121-140 (γρ./χλμ.)1,20 €
141-160 (γρ./χλμ.)1,85 €
161-180 (γρ./χλμ.)2,45 €
181-200 (γρ./χλμ.)2,78 €
201-250 (γρ./χλμ.)3,05 €
άνω των 251 (γρ./χλμ.)3,72 €


Για τα οχήματα με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2021 ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται επίσης με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ/χλμ)Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ
0-122 (γρ./χλμ.)0,00 €
123-139 (γρ./χλμ.)0,64 €
140-166 (γρ./χλμ.)0,70 €
167-208 (γρ./χλμ.)0,85 €
209-224 (γρ./χλμ.)1,87 €
225-240 (γρ./χλμ.)2,20 €
241-260 (γρ./χλμ.)2,50 €
261-280 (γρ./χλμ.)2,70 €
άνω των 281 (γρ./χλμ.)2,85 €


Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Μπορείτε να τις δείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας στον κωδικό V.7. Η τιμή αφορά CO2 (gr/km).Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CΟ2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172 γρ/χλμ, τότε τα τέλη του είναι 172x0,85=146,2 €.


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.