1 λεπτά ανάγνωσης
16 Jul
16Jul

Σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 170/15-07-2020, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφασης «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 22η Ιουλίου 2020.»Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.