1 λεπτά ανάγνωσης
30 Jun

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών (ΜΥΦ) έως και τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μία μέρα πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος.


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.