1 λεπτά ανάγνωσης
24 Jun
24Jun

παρατείνεται έως 31.8.2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους, για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.