5 λεπτά ανάγνωσης
18 Apr
18Apr

Δημοσιεύθηκαν αναλυτικά οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων στις οποίες είναι υποχρεωτικά τα self tests για τους εργαζόμενους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στις επιχειρήσεις αυτές.

Ποιοι είναι οι ΚΑΔ σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.22   Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές


52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24 Διακίνηση φορτίων

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64.11 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

64.19 Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου

64.30 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες

64.99 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.

65.11 Ασφάλειες ζωής

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20 Αντασφάλιση

65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία

66.11 Διαχείριση χρηματαγορών

66.12 Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.