1 λεπτά ανάγνωσης
18 Dec
18Dec

Δημοσιεύτηκε η: 5η τροποποίηση της πρόσκλησηςΣτην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων:

  1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 20/01/2021 και ώρα 15:00.
  2. Προστίθεται η παρακάτω μορφή επιχειρήσεων: Συμπλοιοκτησία.
  3. Γίνεται προσθήκη στο εδάφιο για τις ΑΜΚΕ και διαμορφώνεται ως εξής:
    «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.».
  4. Διαγράφεται η παράγραφος «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)», σε εφαρμογή της απόφασης ΕΕ με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του μέτρου.»
  5. Τροποποιείται το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από 50.000,00 € σε 40.000,00 €.
  6. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 €. Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 € θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που  απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφ όσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.