1 λεπτά ανάγνωσης
09 Apr
09Apr

Με την υπ’ αρ. 5534/08.04.2021 (ΦΕΚ Β 1398) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ορίζεται η τελική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την καταβολή των αποζημιώσεων στα τουριστικά λεωφορεία.

Η ανεύθυνη κυκλοφορία εσφαλμένων πληροφοριών για το θέμα, τις τελευταίες ημέρες, δημιούργησε προβλήματα τόσο στους ενδιαφερόμενους όσο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η Ομοσπονδία μας, όπως το κάνει πάντα, δημοσιεύει μόνο την επίσημη πληροφόρηση για κάθε θέμα, όταν το σχετικό νομοθέτημα έχει ήδη δημοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ και είναι βέβαιο ότι ισχύει.

Έτσι, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε τώρα για την υποβολή της σχετικής αίτησης, προκειμένου να γίνει νέα καταγραφή των ενδιαφερομένων και δικαιούχων της αποζημίωσης και να διορθωθούν όποια σφάλματα έχουν παρατηρηθεί, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Πρέπει δε να χρησιμοποιήσετε αυστηρά και μόνο τα έντυπα που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται σε αυτήν, για την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους. 


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.