1 λεπτά ανάγνωσης
16 Sep
16Sep

Από 16 Σεπτεμβρίου 2021 οι φορολογούμενοι και λογιστές θα μπορούν να κάνουν μεταβολές σε διεύθυνση καδ και λοιπά στις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά

ΕΙΣΟΔΟΣ

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki

Στην συνέχεια ακολουθείτε την παρακάτω εικόνα και επιλέγετε Μητρώο και επικοινωνία


Έπειτα αλλαγή Αλλαγές στοιχείων Μητρώου (βλ.εικόνα)


Επιλέγετε Στοιχεία Επιχείρησης (βλ.εικόνα)Και κάνετε υποβολή δήλωσης και συμπληρώνεται τα απαιτούμενα πεδία που θέλετε να αλλάξετε


Στην συνέχεια η δήλωση θα βρίσκεται σε επεξεργασία ώστε να οριστικοποιηθεί από την ΔΟΥ


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.