3 λεπτά ανάγνωσης
17 Jul
17Jul

ροθεσμίες μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών:

 

Από 1/1/2015 κάθε αλλαγή που γίνεται σε φορολογικό μηχανισμό ή σε φορολογική ταμειακή μηχανή και αφορά την έναρξη (αγορά νέας) ή την παύση τους, πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίησή τους (ημερομηνία τιμολογίου) να κοινοποιείται στο taxis.

Έως 31/12/2014, η κοινοποίηση αυτή γινόταν εντός 15 ημερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 14, του Νόμου 4308/14 ισχύουν τα εξής:

Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8 διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου.

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του μέσου.

Επίσης μια πολύ σημαντική εγκύκλιος για το θέμα που αναλύουμε σήμερα είναι η  ΠΟΛ 1068/2015.

 

Τα κυριότερα σημεία της Πολ.1068/2015:

 

 Ενέργειες Αγοραστή:

Ο αγοραστής κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στην ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων) δήλωση έναρξης με κωδικό 1 «ΑΓΟΡΑ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Ζ που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο.

 

Αυτοπαράδοση:

Ο κάτοχος του ΦΗΜ υποβάλλει στην ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13 για τους ΦΗΜ, έντυπο Δ14 για τα ΑΔΗΜΕ ταξίμετρων) δήλωση παύσης με κωδικό 10 «ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ». Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου Ζ.

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ (εκτός ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων)

1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ

1ΑΓΟΡΑ10 ΗΜ.
3ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΦΗΜ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ10ΗΜ.
15ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ10 ΗΜ.
22ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΗΜ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ – ΚΛΟΠΗ10ΗΜ.
36ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ10ΗΜ.
37ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΗΜ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ10ΗΜ.

 

 

2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ

 

7ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ10 ΗΜ.
8ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ10 ΗΜ.
10ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ10 ΗΜ.
23ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ10 ΗΜ.
24ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ)10ΗΜ.
28ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)10 ΗΜ.
36ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ10 ΗΜ.
37ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΗΜ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ10 ΗΜ.
41ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ10ΗΜ*
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.