1 λεπτά ανάγνωσης
15 Feb
15Feb

Αναρτήθηκε στο forma.gov.gr το Έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου με Εργόσημο»

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.