1 λεπτά ανάγνωσης
01 Apr
01Apr

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, υπολογίζεται με συντελεστές από 2,2% έως και 10%. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ : 

1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή σε όσους εργάζονται στον δημόσιο τομέα 

2. Οι εργαζόμενοι στους ανωτέρω δημόσιους φορείς που αμείβονται με μπλοκάκια 

3. Οι αποδοχές από συντάξεις και μερισμάτα από μετοχικά ταμεία και επιδομάτα

4. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 

5. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων εν ώρα εργασίας 

6. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται από δημόσιους φορείς σε αναπήρους 

7. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται από δημοσίους φορείς σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. 

8. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων 

9. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς επίσης και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αερομεταφορών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, το 65 τοις εκατό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της ΥΠΑ. 

10.Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 

11.Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης 


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από "μπλοκάκια" 

2. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρου επαγγέλματος 

3. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας 

4. Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων 

5. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 

6. Τα μερίσματα 

7. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων 

8. Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) 

9. Τα δικαιώματα 

10.Τα κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες

 11.Τα κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων

12.Τα κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων

 13.Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

14.Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5% 

15.Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)

16.Τα αφορολόγητα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια 

17.Η διατροφή συζύγου και τέκνων 

18.Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις 

19.Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβάλλονται σε απολυμένους πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους  

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.