1 λεπτά ανάγνωσης
27 Apr
27Apr

Οι λόγοι απόρριψης επιστρεπτέας προκαταβολής 7


Μία επιχείρηση με βάση την νομοθεσία και τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής 7 θα έπρεπε να λάβει την ενίσχυση.

Γιατί δεν την έλαβε παρόλο που είχε την μείωση τζίρου το πρώτο τρίμηνο 2021 από το 2020 και τον ελάχιστο τζίρο αναφοράς (1ο τρίμηνο 2020 450€)

Ο λόγος είναι η αύξηση τζίρου το 2020 από το 2019

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.