1 λεπτά ανάγνωσης
30 Mar
30Mar

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδος ανοίγει η πλατφόρμα για το ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την επιδότηση δόσεων δανείων έως 90%. Η εφαρμογή του μέτρου θα είναι αναδρομική από την 1η Απριλίου.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους μέσα στις επόμενες ημέρες. Στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ θα μπουν δάνεια τα οποία είναι ενήμερα, δάνεια που είναι σε καθυστέρηση, αλλά και δάνεια που έχουν καταγγελθεί υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ρυθμιστούν.Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει θα έχουν υποβάλλει αίτηση όλοι εκείνοι που θα προχωρήσουν στην ρύθμιση του δανείου τους σε καθυστέρηση με τους χρηματοδοτικούς φορείς. 

Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, κάνουν λόγο για συνολική κάλυψη σε μία περίμετρο περίπου 120.000 έως και 130.000 δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν δάνεια εξυπηρετούμενα, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, αλλά και καταγγελμένα. Οι συνολικές οφειλές αγγίζουν τα 40 έως και 50 δισ. ευρώ 

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ ακολουθεί το μοντέλο του ΓΕΦΥΡΑ Ι. Έτσι εντάσσονται και τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί – εκτός αν υπάρξει κάποια νέα ανατροπή στο παρά πέντε – υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι επιχειρήσεις αυτές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ρυθμίσουν τα δάνειά τους με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης και να λάβουν την κρατική επιδότηση των δόσεων.

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί από το ελληνικό δημόσιο ως επιδότηση των τόκων των δανείων θα ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ. 

Η ενίσχυση θα είναι κλιμακωτή ανά 3μηνο.

Πιο συγκεκριμένα:

 • α δάνεια που η καθυστέρησή τους, την 31η Δεκεμβρίου του 2020, είναι μέχρι 90 ημέρες η συνεισφορά του Δημοσίου για τους 3 πρώτους μήνες ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 μήνες στο 80% και για τoυς 3 τελευταίους στο 70%.
 • Στην περίπτωση που τα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, η κρατική επιδότηση, ανά τρίμηνο, διαμορφώνεται σε 80%, 70% και 60%.
 • Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών την 31η Δεκεμβρίου του 2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, η κρατική επιδότηση κλιμακώνεται από 60% το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο και 30% το τρίτο τρίμηνο.

Το ύψος της επιδότησης για τα ενήμερα δάνεια δεν μπορεί να είναι:

 • πάνω από 600 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους, 5.000 ευρώ,
 • για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ  ανά επιλέξιμη οφειλή,
 • για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προβλέπεται:

 • Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους,
 • τα  4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση,
 • τα 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και
 • τα 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση.

Ατομική επιχείρηση – ελεύθεροι επαγγελματίες

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο είναι:

 • να μην απασχολεί προσωπικό,
 • να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ,
 • να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ,
 • να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ,
 • να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ.

Για πολύ μικρή επιχείρηση

 • να έχει έως 10 άτομα προσωπικό
 • να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ,
 • να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ,
 • να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ,
 • να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Μικρή επιχείρηση

 • να έχει έως 50 άτομα προσωπικό,
 • να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ,
 • να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ,  
 • να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ και
 • να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ.

Μεσαία επιχείρηση

 • να έχει έως 250 άτομα προσωπικό,
 • να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ,
 • να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ,
 • να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και
 • ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

 

ΠΗΓΗ:newsit.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.