2 λεπτά ανάγνωσης
16 Apr
16Apr

Άνοιξε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2020. Δείτε την φορολογική κλίμακα και τη σχετική προθεσμία, η οποία αναμένεται να πάρει παράταση.

νοιξε το ΤaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020. Στο έντυπο Ε1 οι περισσότεροι κωδικοί που αφορούν τα εισοδήματα, τους παρακρατηθέντες φόρους αλλά και τα τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένα. Η φορολόγηση των εισοδημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το πλαίσιο που ίσχυε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Επίσης, έχει καταργηθεί ο πίνακας 10, στο οποίο οι φορολογούμενοι καλούνταν να δηλώσουν τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, προκειμένου να πιστωθεί τυχόν επιστροφή φόρου. Αντί για αυτό, στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου θα εμφανίζεται μήνυμα το οποίο θα ενημερώνει τον δικαιούχο για την υποχρέωση να γνωστοποιηθεί ο ΙΒΑΝ. Αυτό γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, αυτοί κυμαίνονται από 22% έως και 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος :


22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ

29% για το μέρος του εισοδήματος από 20.001 έως και 30.000 ευρώ

37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ

45% για το μέρος του εισοδήματος που ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις ισχύει το περσινό σύστημα.

Μια διαχρονική απορία των φορολογουμένων ήταν η εξής: «Αφού δηλώνω την τράπεζα και το λογαριασμό μου στο Ε1, γιατί πρέπει να πηγαίνω στην Εφορία (τμήμα Εσόδων) για να μου καταβληθεί η επιστροφή φόρου εισοδήματος;»

Αν και απαλείφεται το πεδίο συμπλήρωσης του IBAN στο Ε1, η Φορολογική Διοίκηση εισήγαγε μία νέα διαδικασία για τηνκαταβολή της επιστροφής φόρου. Αναλυτικότερα, στιςπεριπτώσεις που κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή, θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την υποχρέωση γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού. Η γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr.

Σημειώνεται ότι ο/η κάθε σύζυγος πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή με τους δικούς του/της κωδικούς πρόσβασης.

ΠΗΓΗ:ieidiseis.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.