2 λεπτά ανάγνωσης
13 Oct
13Oct

Σύμφωνα με τις πρώτες αιτήσεις η μη επιστρεπτέα προκαταβολή για επιχειρήσεις οι οποίες έθεσαν σε αναστολή εργαζομένους για το διάστημα από 01 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου το ποσό δεν ξεπερνάει τις 2000€ ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Ειδικά όσοι απέκτησαν την επιστρεπτέα 1 ή 2 ο αλγόριθμος υπολογίζει αναλόγως το ποσό που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 2000€

Υπολογισμός

Ενίσχυση = ((Κύκλος εργασιών αναφοράς – Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών) – (αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή) – ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645) απόφασης όπως ισχύει- ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β’ 2729) απόφασης όπως ισχύει


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:


Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (3): Αίτηση χορήγησης


Βλέπε σχετική κ.υ.α. ΓΔΟΥ 233/2020 "Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020" και την είδηση του κόμβου "Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 - οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις επιστροφής - Μέχρι 26η Οκτωβρίου 2020 οι αιτήσεις"


Προθεσμία:

→ 26/10 για την Επιστρεπτέα προκαταβολή (3): Αίτηση χορήγησης ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.