1 λεπτά ανάγνωσης
23 Sep
23Sep

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις ΓΔΟΥ 218/2020 και ΓΔΟΥ 219/2020 με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι αποφάσεις ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 και ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19

Ειδικότερα με τις αλλαγές που επήλθαν, ορίζεται πλέον πως για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή 1η Ιουνίου 2020 αντίστοιχα, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.