5 λεπτά ανάγνωσης
06 Apr
06Apr


Στην αναμονή βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις για το επίδομα των 800 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα για αίτηση, αλλά αυτή τη φορά θα είναι στο Taxisnet από την ΑΑΔΕ.
Η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ στους επαγγελματίες αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς μένουν ακόμη ορισμένα βήματα.

Συγκεκριμένα μέσα στις επόμενες μέρες - όσως και σήμερα - θα υπάρξει η υπουργική απόφαση για το επίδομα των 800 ευρώ και σε περίπου 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

Αμέσως μετά θα ανοίξει και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα το Taxisnet, την οποία και θα δημιουργήσει η ΑΑΔΕ.


Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αφορά και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την νομική μορφή που θα έχουν, και που απασχολούν έως και πέντε άτομα ως προσωπικό.

Στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί πριν να ανοίξει η πλατφόρμα, θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών.

Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.

Προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.

Συγκεκριμένα για τα 800 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 5 άτομα απαιτείται σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί. 

Για τους επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες δεν προβλέπεται δικαίωμα χορήγησης της ενίσχυσης των 800 ευρώ. Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης με αντάλλαγμα ποσό 600 ευρώ.

Σχετικά με τον τρόπο που θα πληρωθεί το επίδομα των 800 ευρώ και στους ελεύθερους επαγγελματίες το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσεις στις 31 Μαρτίου:

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρησης στο «Εργάνη» (https://eservices.yeka.gr/), περί προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του εργοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής (ή αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομένου.

Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η αντίστοιχη με τα ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί.

Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλε-κατάρτιση, θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα, (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν λόγω ΚΑΔ».Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.