3 λεπτά ανάγνωσης
07 Nov
07Nov

Από το πρωί του Σαββάτου, η χώρα έχει μπει στο δεύτερο καθολικό Lockdown. Δείτε πως μπορείτε να τυπώσετε το έντυπο βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας. Ότι πρέπει να γνωρίζετε. 

Αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ οι επίσημες οδηγίες για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σχετικά με τις βεβαιώσεις των εργαζομένων επιβεβαιώνονται οι δύο εναλλακτικές επιλογές, καθώς αυτό μπορεί να γίνει είτε χειρόγραφα, είτε μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Διαβάστε πως μπορείτε να βρείτε και να τυπώσετε τη βεβαίωση κίνησης εάν είστε αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση

 • Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: https://eservices.yeka.gr/

 • Είσοδος:
  • για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ.
  • για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET.
  • Διαδικασία

   • Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
   • Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή
   • Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία)
   • Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.
   • Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.
   • Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.
   • Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.
   • Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.
  • Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 500 ευρώ στον εργοδότη.

   Αναζήτηση Ήδη Καταχωρημένων και Υποβληθεισών Βεβαιώσεων

   • Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
   • Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση
   • Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης.
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.