1 λεπτά ανάγνωσης
08 Apr
08Apr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ημερομηνία:07/04/2020

Καλούνται οι πάροχοι κατάρτισης του μητρώου που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 305/6-4-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6) Απόφαση να δηλώσουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr την Πέμπτη 9/4 και από τις 15:00 έως στις 21:00 τη σύζευξη τους με εγκεκριμένο/ους πάροχο/ους ΟΣΤΚ της υπ. αριθμ. πρωτ. 306/6-4-2020 (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ) και τα αντικείμενα κατάρτισής που προσφέρουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα του κεφαλαίου 7 της Πρόσκλησης 2/2020 .

Οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξουσιοδοτούμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως) την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 600€ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.ΔΕΙΤΕ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.