1 λεπτά ανάγνωσης
17 Jul
17Jul

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)», μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες να προβούν σε διόρθωση των στοιχείων ενός ήδη υποβληθέντος εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020», αφού δηλώσουν πρώτα τα στοιχεία - αρ. πρωτ. και ημερομηνία - του προς διόρθωση εντύπου.


Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων ορθών επαναλήψεων ενός αρχικού εντύπου, δηλώνοντας κάθε φορά τα στοιχεία - αρ. πρωτ. και ημερομηνία - του αμέσως προηγούμενου εντύπου ορθής επανάληψης.


Να θυμίσουμε ότι οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως 20.7.2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», οπότε έως την ίδια ως άνω ημερομηνία θα είναι δυνατή η επανυποβολή (ορθή επανάληψη) του συγκεκριμένου εντύπου, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που παρουσιάστηκαν κατά την αρχική δήλωση.


ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.