1 λεπτά ανάγνωσης
12 May
12May

Ο Δήμος Ζωγράφου, ενημερώνει τις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2021, και ότι θα πρέπει να υποβάλουν τις κάτωθι αιτήσεις – δικαιολογητικά (επισυνάπτονται) στο τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, έως την Παρασκευή 18.06.2021. 

  • Αίτηση, προκειμένου να δηλώσουν το χώρο και την επιφάνεια που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εν λόγω αίτηση θα αφορά και στα τμ που προβλέπει η άδεια λειτουργίας ΚΥΕ και σε τυχόν πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4795/2021.
  • Δηλώσεις απόδοσης τέλους 0,5% συνοδευόμενες από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για όλα τα χρονικά διαστήματα που εκκρεμούν. (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών ΦΠΑ).
  • Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που έγινε διακοπή ή περιορισμός λειτουργίας της επιχείρησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση και λοιπά δικαιολογητικά.

ΑΙΤΗΣΗ-για-ΚΑΤΑΛΗΨΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΩΡΟΥ_ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-2021-2.pdf

ΕΝΤΥΠΟ-05-ΚΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-05_2021_ΤΕΛΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ-για-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΤΕΛΗ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΩΡΟΥ_ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-2021-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΟΥΣ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ-2021

Διευκρινίζουμε ότι:


  • Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 και του άρθρου 60 του Ν.4795/2021θα εφαρμοστούν βάσει διευκρινιστικού εγγράφου και υποδείξεων του ΥΠ.ΕΣ.
  • Δεν δύναται η παραχώρηση χρήσης επί οδοστρώματος, λόγω μη σύμφωνης γνώμης της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Τμήμα Τροχονομικής Αστυνόμευσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 213-2024128, 213-20241131, 213-2024132 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση esoda1@zografou.gr . Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.