1 λεπτά ανάγνωσης
09 Nov
09Nov

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση Α 1243/20 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1162/18 και ορίζεται ότι:


«8. Οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2020».


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/18 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.