3 λεπτά ανάγνωσης
07 May
07May

Η προθεσμία  βάσει του χρονοδιαγράμματος της εγκυκλίου οικ.17321/327/4.5.2020 ξεκινά από 7.5.2020 και εκπνέει στις 10.5.2020.

Το υπ. Εργασίας κατανοώντας τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τη μη υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων των μισθωτών επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, τόσο για τους ίδιους τους μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές, έδωσε τη λύση αποφορτίζοντας ουσιαστικά το κλίμα έντασης που επικρατούσε. «Αγκάθι» αποτελεί ακόμη η άρνηση πολλών μισθωτών ακινήτων που δεν απασχολούν προσωπικό να προβούν στην υποβολή των εν λόγω υπεύθυνων δηλώσεων, ωστόσο πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι, από την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση των μισθωτών ακινήτων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ενημερώνεται η Α.Α.Δ.Ε. για να τύχουν στη συνέχεια οι εκμισθωτές των σχετικών ευεργετημάτων (σ.σ. δείτε και σχετικό άρθρο του κόμβου με όλη την περιπτωσιολογία). Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υποβληθείσα δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο που καλύπτει τους μισθωτές όσο και τους εκμισθωτές ώστε να μη δηλητηριάζονται οι μεταξύ τους σχέσεις. 


Σήμερα, μετά και το άνοιγμα της εφαρμογής σήμερα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης έχουν τις εξής δυνατότητες σχετικά με τη δήλωση μισθώματος για τον μήνα  Απρίλιο 2020:


α) Υποβολή νέας δήλωσης για όσους δεν είχαν προλάβει να την υποβάλουν μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής


β) Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης από εργοδότες-επιχειρήσεις λόγω μη αναγραφής των στοιχείων των εκμισθωτών και της διεύθυνσης του ακινήτου.


γ) Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης λόγω διορθώσεων που αφορούν στα στοιχεία των εκμισθωτών ή της διεύθυνσης του ακινήτου.


Η προθεσμία για όλες τις ανωτέρω ενέργειες βάσει του χρονοδιαγράμματος της εγκυκλίου οικ.17321/327/4.5.2020 ξεκινά από 7.5.2020 και εκπνέει στις 10.5.2020.


Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό όσοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και είχαν συμπεριλάβει τα ορθά στοιχεία των εκμισθωτών, κ.λπ. δεν χρειάζεται να προβούν τώρα σε κάποια περαιτέρω ενέργεια.


Κλείνοντας να τονίσουμε ότι πρέπει να ληφθεί περαιτέρω μέριμνα από το υπ. Οικονομικών και για τους εκμισθωτές ακινήτων, διότι σε πολλές περιπτώσεις τα υφιστάμενα μέτρα της μετάθεσης των οφειλών ή της έκπτωσης του 25% στις δόσεις οφειλών δεν έχουν νόημα γιατί δεν υφίστανται οφειλές.

ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.