1 λεπτά ανάγνωσης
27 Mar
27Mar

Με την υπ' αριθμ. 15914/22-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι από 22/03/2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο "Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης με Πιστοποίηση".

 Το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τη Google, αφορά στη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, σε 3.000 εγγεγραμμένους ανέργους με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες.Η παρεχόμενη κατάρτιση θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι δύνανται να αποκτήσουν τα ακόλουθα προσφερόμενα πιστοποιητικά:

1. IT Support Specialist Certificate (https://www.coursera.org/learn/technical-support-fundamentals?specialization=google-it-support#syllabus)

2. UX Designer Certificate (https://www.coursera.org/professional-certificates/google-data-analytics)

3. Project Manager Certificate (https://www.coursera.org/professional-certificates/google-project-management?)

4. Data Analyst Certificate (https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design?specialization=google-it-support)


Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.

2. Ηλικία έως 29 ετών.

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου C1 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).

5. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).


Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/04/2021
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr
Διοίκηση ΟΑΕΔ - Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3)

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.