1 λεπτά ανάγνωσης
02 Mar
02Mar

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Σχετικά με τα θέματα των αποζημιώσεων λόγω covid και την αναγραφή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών κι έπειτα από τις απορίες που δημιουργήθηκαν από την ανάγνωση της απόφασης Α. 1035/2021, ο κόμβος ήρθε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Α.Α.Δ.Ε. και έλαβε τη διαβεβαίωση πως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν κανέναν από τους εν λόγω νέους κωδικούς και ότι τα ποσά αυτά θα σταλούν από τους φορείς του Δημοσίου.
Άρα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι υπόχρεες στη συμπλήρωση των ποσών αυτών, κάτι που φυσικά είναι και λογικό, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργούνταν χάος. 

Προβήκαμε στην εν λόγω επικοινωνία με την Α.Α.Δ.Ε έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μη δημιουργηθεί περαιτέρω σύγχυση. Βέβαια, καλό θα ήταν να αναγραφόταν ξεκάθαρα και στην απόφαση αυτό το ζήτημα (σ.σ. όπως π.χ. γίνεται για την περίπτωση του μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) έτσι ώστε να μην καταλείπονται απορίες στους ενδιαφερόμενους και να μη χάνουμε χρόνο σε προσωπικές ερμηνείες ή εικασίες.
Συνεπώς, μετά τις διευκρινίσεις που λάβαμε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, όπως αναφέρεται και στην ως άνω απόφαση «Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο)», οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση για συμπλήρωση αυτών των κωδικών που αφορούν στις αποζημιώσεις covid που έλαβαν από το Κράτος οι εργαζόμενοι.
Για τις αποζημιώσεις λόγω covid που έλαβαν οι επιτηδευματίες όπως μας διαβεβαίωσαν ισχύουν τα ίδια ως άνω, οπότε θα σταλούν κι αυτά τα ποσά από τους φορείς του Δημοσίου και όχι από τους ίδιους.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.