4 λεπτά ανάγνωσης
25 May
25May

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Από 1η Ιουνίου, όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αλλά και οι εργοδότες θα ωφεληθούν από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα εφαρμοστεί με βάση το Ν.4670/2020. Η μείωση για την φετινή χρονιά θα είναι 0,90% συνολικά και επιμερίζεται σε 0,42% για τον εργαζόμενο και 0,48% για τον εργοδότη.

Σημειώνεται ότι δεν θα έχουν καμία ωφέλεια όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης

Για το 2021 υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για μείωση κατά 1,09% (0,53% για εργοδότες & 0,56% για εργαζομένους).

Μέχρι το 2023, η μείωση συνολικά θα φτάσει το 5%.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογή του συστήματος Προσωπικού Ασφαλείας ή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, οι παραπάνω ασφαλιστικές μειώσεις θα εφαρμοστούν κανονικά καθώς δεν πρόκειται να αλλάξει το είδος της απασχόλησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1ο Παράδειγμα: Υπάλληλος που αμείβεται με Μεικτό Κατώτατο Μισθό 650€

  • Ο υπάλληλος αυτός θα έχει μια μηναία αύξηση στις καθαρές αποδοχές κατά 2,73€ (38,22€/έτος)
  • Ο υπάλληλος θα έχει μια μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,12€ (43,68€/έτος)

2ο Παράδειγμα: Υπάλληλος που αμείβεται με συμφωνία 1000€ μεικτών αποδοχών

  • Ο υπάλληλος αυτός θα έχει μια μηναία αύξηση στις καθαρές αποδοχές κατά 4,20€ (58,50€/έτος)
  • Ο υπάλληλος θα έχει μια μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 4,80€ (67,20€/έτος)

3ο Παράδειγμα: Εργατοτεχνίτης που αμείβεται με το μεικτό κατώτατο ημερομίσθιο 29,04€

  • Ο εργατοτεχνίτης αυτός θα έχει μια μηναία αύξηση στις καθαρές αποδοχές κατά 3,17€ (44,40€/έτος)
  • Ο εργατοτεχνίτης θα έχει μια μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,62€ (50,74€/έτος)

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας για μισθούς και ημερομίσθια:

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και και στην Α.Π.Δ. καθώς θα προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στα πακέτα κάλυψης των πλήρως ασφαλισμένων τα οποία πλέον θα έχουν διαφορετικά ποσοστά από αυτά των μερικώς απασχολούμενων. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα ένας απλός υπάλληλος είτε απασχολούνταν με μερική είτε με πλήρη απασχόληση είχε ως πακέτο κάλυψης το 101. Αυτό πλέον πρόκειται να αλλάξει.

ΠΗΓΗ:e-forologia.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.