1 λεπτά ανάγνωσης
19 May
19May

Εκδόθηκε η Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 468/17.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2025/18.5.2021) με θέμα «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021».Σύμφωνα με αυτή, καταβάλλεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους του άρθρου 3, για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι μεταξύ των άλλων και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.Οι Προϋποθέσεις δικαιώματος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναφέρονται στο άρθρο 4 της Απόφασης.

Δείτε την Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 468/17.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2025/18.5.2021), εδώ.

ΠΗΓΗ:e-forologia.grΣχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.