1 λεπτά ανάγνωσης
09 Sep
09Sep

Πατήστε εδώ για να Κατεβάσετε το αρχείο για να δείτε τις αμοιβές ανά απογραφή κατοίκου

Πατήστε εδώ για να κάνετε την αίτηση έως 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ (Πατήστε εδώ για εγγραφή) 

*Η σύνδεση γίνεται μέσω κωδικών taxisnet

Απαραίτητα στοιχεία Αίτησης για την εγγραφή είναι να εισάγετε το email σας και να επιβεβαιώσετε τον σύνδεσμο με το απαντητικό email που θα σας σταλεί από το Σύστημα Διαχείρισης Τομεαρχών

Στο email σας έχει σταλεί ο κωδικός πρόσβασης τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε

Για την πρώτη είσοδό σας στο σύστημα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης: B9*****V
Μετά την πρώτη είσοδο στο σύστημα μπορείτε να επιλέξετε άλλο κωδικό πρόσβασης.
 

Στην συνέχεια εισάγετε το email σας και τον κωδικό σας

Διαχείριση Μητρώου (Απαραίτητα στοιχεία συμπλήρωσης)


  1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
  2. ΦΥΛΟ
  3. ΑΜΚΑ
  4. ΑΜΑ
  5. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  6. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  7. ΔΟΥ
  8. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
  10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.