1 λεπτά ανάγνωσης
08 Jan
08Jan

ΕΙΣΟΔΟΣ

Κατά τις δέκα πρώτες ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η πρόσβαση στην εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. είναι διαθέσιμη στους αιτούντες ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

i. Πρώτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0

ii. Δεύτερη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1

iii. Τρίτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2

iv. Τέταρτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3

v. Πέμπτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4

vi. Έκτη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5

vii. Έβδομη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6

viii. Όγδοη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7

ix. Ένατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8

x. Δέκατη ημέρα: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9


Η υποβολή αιτήσεων σε Κ.Ε.Π. είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους από την ενδέκατη ημέρα ισχύος της παρούσας

Σε περίπτωση που συνδεθείτε με ΑΦΜ που τελειώνει σε διαφορετικό νούμερο θα σας βγάλει το μήνυμα όπως στην παρακάτω εικόνα


Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.