1 λεπτά ανάγνωσης
15 Feb
15Feb

Παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας 

Οι διατάξεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εφαρμόζονται σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού ή ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31 Μαρτίου 2021.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.