1 λεπτά ανάγνωσης
26 Feb
26Feb

Από 1 Μαρτίου θα ισχύουν οι νέες βεβαιώσεις μετακίνησης για ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους

Α ΦΑΣΗ

Στην εργάνη για επαγγελματίες και εργαζομένους θα πρέπει να γίνει εισαγωγή νέας δήλωσης (βεβαίωσης κυκλοφορίας) και στο πεδίο το χρονικό αναφέρουμε το διάστημα από 01/03/2021 έως 08/03/2021

Στην βεβαίωση κυκλοφορίας Τύπου Α (για Επαγγελματίες) αναφέρουμε το ίδιο διάστημα αλλά θα πρέπει να συνοδεύουμε το έντυπο αυτό με την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis επιχείρησης

Β ΦΑΣΗ

Από την Τρίτη  9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.