1 λεπτά ανάγνωσης
30 Jun
30Jun

Με το άρθρο 83 του σχεδίου νόμου "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή:


α. Παρέχεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, η δυνατότητα καταβολής:του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί τριών (3) ή έξι (6) μηνιαίων δόσεων αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ήτοι έως την 26.2.2021.β. Προβλέπεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε

περίπτωση εφάπαξ καταβολής του.
Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.